Close

Tehsil

Tehsils under West Tripura 
Sl. No. Subdivision Revenue Circle Tehsil
1 Sadar Agartala East Agartala East, Indranagar, Abhaynagar, Yogendranagar
2 Sadar Agartala Agartala west, Barjala, Ramnagar, Bordowali
3 Sadar Dukli Bikramnagar, Suryamaninagar, Badharghat, Dukli, Srinagar
4 Jirania Jirania Jirania, EastBarjala, Shibnagar, Champaknagar, Belbari, Patanipara, Mandainagar, Khayerpur, Laxmipur, Majlishpur, East Noagaon, North Champamura
5 Mohanpur Mohanpur WestSimna, Shankhola, Baikunthapur, Mohanpur, Chandpur, Taranagar, Kalkalia, Fatikchara, Bamutia, Bodhjunagar, DebendraChandraNagar, Gandhigram, Lankamura, Lefunga