Close

Assembly Contituencies

SL No. Assembly Constituency Number Assembly Constituency Name Name (ARO) Phone No
1 1 SIMNA(ST) SRI RAJAT PANT 8476089506
2 2 MOHANPUR SRI SUBHASH DUTTA 8837244199
3 3 BAMUTIA(SC) SRI TRIDIP SARKAR 9436136224
4 4 BARJALA(SC) SRI LALNEITHUAMA DARLONG 8413050419
5 5 KHAYERPUR SRI J VANLALDUATI 7085840405
6 6 AGARTALA SRI PRASHANT BADAL NEGI 9077735356
7 7 RAMNAGAR SRI BIPUL DAS 9366077574
8 8 TOWN BORDOWALI SRI MANIK LAL DAS 7005753795
9 9 BANAMALIPUR SRI DHAN BABU REANG 7612218663
10 10 MAJLISHPUR SRI SHANTI RANJAN CHAKMA 7085514128
11 11 MANDWAI BAZAR(ST) SRI ANIMESH DHAR 9774553220
12 13 PRATAPGARH(SC) SRI LALNUNNEMI DARLONG 9436475103
13 14 BADHARGHAT(SC) SRI L. HRANGCHAL 8119061595
14 18 SURYAMANINAGAR SRI SAJAL BISWAS 9436135833